วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2554

โปรแกรมอาบน้ำแร่ระนอง-ท่องพม่า- แช่น้ำแร่ร้อนพรรั้ง


โปรแกรม อาบน้ำแร่ - เที่ยวน้ำพุร้อนพรรั้ง-ท่องสองประเทศพม่า 3 วัน 2 คืน

พิเศษ ราคารวมอาหาร 6 มื้อ ห้องพัก 1 คืน ค่าเรือ รถนำเที่ยวในพม่า และไกด็ท้องถิ่นตลอดรายการ 4,000 บาท /ท่าน(ไม่รวมคารถเดินทางระหว่างกรุงเทพ-ระนอง)

วันแรก
06.00 น. อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปไหว้พระ
09.00 น. เดินทางไป สุสานเจ้าเมืองระนอง ชมฮวงซุ้ยที่ถูกตามลักษณะชาวจีน ฮกเกี๊ยน หลังติดภูเขา หน้าติดทะเล จากนั้น  ออกเดินทางไปไหว้หลวงพ่อดวน เกจิอาจารย์ชื่อดัง พร้อมลอดโลงขอพร ตามความเชื่อหลังจากนั้นเยี่ยมชมพระราชวัง รัตนรังสรร สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรง เสด็จประภาส สักการะศาลหลักเมือง และอนุสาวรีย์เจ้าเมืองระนอง (คอซู้เจียง)
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ห้องอาหารภูธารา โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
13.30 น. ออกเดินทาง ชมความงามธรรมชาติ ของบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง และน้ำตกหงาว แช่น้ำแร่ เล่นน้ำ ตกในบรรยากศธรรมชาติ  ลงสปาธรรมชาติ  ให้ฝูงปลาตอดเท้า เพลิดเพลินกับการว่ายน้ำในแอ่งน้ำตกสีเขียวมรกต
15.00 น ออกเดินทางกลับที่พัก  ระหว่างทางชมความงาม ภูเขาหญ้า  แวะบ่อน้ำพุร้อน สวนรักษะวาริน น้ำแร่คุณภาพ ที่โรงแรมจันทร์สม ต่อเข้าไปให้บริการลูกค้าในห้องพัก และ ห้องสปาน้ำแร่ของโรงแรม เลือกซื้อของฝาก กาหยู กะปิ กุ้งแห้ง โรตีแช่แข็ง ผ้าปาเต๊ะสวยงาม
16.00 น ถึงโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย แช่น้ำแร่ร้อน และน้ำแร่เย็นของโรงแรม
17.30 น ออกเดินทางรัปทานอาหารเย็น ริมทะเล ปากน้ำซีฟู๊ด หรือเคียงเล ในบรรยากาศริมทะเล
20.00 น เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศรัย
วันที่ สอง
06.00 น. อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางไปยังท่าเรือสพานปลา
09.00 น. เดินทางถึงท่าเรือท่าเรือสะพานปลาระนองวิกตอเรียพอยท์ (เกาะสอง) สัมผัสทัศนียภาพที่ สวยงามทั้งสองฟากฝั่ง ท่องทะเลอันดามัน สักการะองค์พระโพธิ์สัตว์กวนอิม ที่ประทับยืนบนตัวมังกร ณ.เกาะสาระนีย์(เกาะผี) ในอดีตสมเด็จย่า ทรงเคยเสด็จมาประทับแรมชั่วคราว ถึงท่าเรือ เกาะสอง ท่านสามารถชมความงามพระพุทธไสยยาสน์ขนาดใหญ่โดดเด่นสง่าบนเนินเขา ถึงฝั่งเกาะสอง นำท่านเยี่ยมชมอนุสาวรีย์บุเรงนอง กษัตริย์ลือนามของพม่า เดินทางสู่วัดปิตอเอ (เจดีย์ชเวดากอง จำลอง ) สักการะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สักการะพระนอนขนาดใหญ่และชมเจดีย์สถาปัตยกรรมของพม่า นำท่านสู่ตลาดเกาะสองหรือเรียกว่า ซุปเปอร์มาเก็ตสัมผัสวิถีชีวิตของชาวพม่า ชมและเลือกซื้อสินค้า พื้นเมือง เช่น พลอย เครื่องหวาย เครื่องเขินพม่า เครื่องประดับที่ทำจากเปลือกหอยและงาช้าง
12.00 น. ถึงท่าเรือระนอง - รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ห้องอาหารอิงธาร โรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
13.30 น. เดินทางไป จวนเจ้าเมืองระนอง ชมประวัติศาสตร์เมืองระนอง หลังจากนั้นเยี่ยมชมพระราชวัง รัตนรังสรร สถาปัตยกรรมที่สวยงาม จำลองจากที่ประทับแรมซึ่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระจุลจอมเกล้าทรง เสด็จประภาส   เที่ยวชมหาดส้มแป้น สัมผัสความงามลำธารน้ำแร่ นมัสการหลวงพ่อท่านคล้าย ชมปลาพลวง  ขากลับแวะสวนสาธารณะรักษะวาริน  นั้งอบความร้อนธรรมชาติบนแผ่นความร้อนน้ำแร่
15.30 น กลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย แช่น้ำแร่ร้อน เย็น ท่ามกลางธรรมชาติ ของโรงแรมจันทร์สมฮอทสปาระนอง
18.30 น รัปทานอาหารเย็น พร้อมร่วมร้องเพลงสังสรร คาราโอเกะ ณ.ห้องอาหารอิงธาร โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
20.00 น พักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่ สาม
06.00 น. อาบน้ำแร่ร้อนธรรมชาติเพื่อ เรียกความสดชื่นให้กับร่างกาย
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า อาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหารภูธารา บรรยากาศร่มรื่นริมธารน้ำแร่
08.00 น. พร้อมกันที่ล็อบบี้ของโรงแรมฯ เพื่อเตรียมออกเดินทางกลับกรุงเทพ  ระหว่างทางแวะชมคอคอดกระระนอง ส่วนที่แคบสุดในแหลมมลายู ชมภูมิทัศน์ ชิมซาลาเปาทับหลี และเลือกซื้อของฝากซาลาเปากลับบ้าน
12.00น ทานข้าวเที่ยง ร้านอาหารคุณสาหร่าย ชุมพร
17.00น ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : เวลาสามาถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ราคาแพ็คเก็ตละ 4,000 บาท ต่อ 1 ท่าน (พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1000 บาท)

ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายดังนี้
1. ห้องพัก แบบ ซุพีเรีย 2 คืน
2. อาหารทั้งหมด 7 มื้อ (อาหารมื้อเช้า 2 มื้อ / อาหารมื้อกลางวัน 1 มื้อ และ อาหารมื้อเย็น 2 มื้อ)
3. ค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเข้าอุทยานบ่อน้ำพุร้อนพรรั้ง , ค่าเรือข้ามฟากระหว่างเกาะสอง, ค่าใช้จ่ายและค่าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง,ค่านำเที่ยวในระนองพร้อมไกด์
4. ค่าใช้บริการแช่อาบน้ำแร่ (อาบน้ำแร่) ที่ โรงแรมจันทร์สม ฮอท สปา ระนอง
5. ค่าประกันอุบัติเหตุ 100,000 บาท ต่อ ท่าน
หมายเหตุ
1. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าพนักงานบริการนวดคลายกล้ามเนื้อ
2. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
3. ราคาที่ระบุทางด้านบนยังไม่รวมค่าบริการการถ่ายรูป 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป และค่าถ่ายสำเนาบัตรประชาชน แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติต้องเตรียมสำเนาพาสปอร์ต และค่าผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศพม่า ต้องบวกเข้าไปอีก 10 เหรียญสหรัฐ
4. ราคาที่ระบุไม่รวมไกด์เดินทางระหว่างนำเที่ยวกรุงเทพ-ระนอง
5. สอบถามรายละเอียด สำนักงานกรุงเทพฯ : พรรณี 0921295762 โทรศัพท์ 02 946 3396-8 โทรสาร : 02 946 3394
www.jansomhotsparanong.net,  www.ranongtour.com    E-Mail : jansom_thara@hotmail.com

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น